Waterbouwkundige werken

Nederland staat voor een ongekende en doorlopende opgaaf op het gebied van watermanagement. Van Geemen ontzorgt graag op het gebied van waterbouw. We engineeren, modelleren en leveren maatwerkoplossingen in dergelijke situaties. Bruggen, kademuren, beschoeiingen, damwanden, complete gemalen en/of vispassages: Van Geemen heeft ze allemaal gemaakt. Veelal in opdracht van hoogheemraden, gemeenten of aanverwante partners.