Ontwerp, advies & engineering

Ieder project vergt een grondige aanpak van initiatief tot oplevering. Gedurende het traject voorzien wij u van advies en verzorgen wij het ontwerp en de engineering van uw project. Wij dragen bij in alle keuzes die gerelateerd zijn aan ons vak, zowel op eindgebruikersniveau als ter bevordering van de realisatie. Dat doen wij samen met u en de andere disciplines die betrokken zijn bij het eindresultaat.

Uiteraard is Van Geemen, na een gedegen voorbereiding, dé partij om over te gaan tot de realisatie van uw civieltechnische project. Door projectrisico’s in een zo vroeg mogelijk stadium te elimineren, beperken en beheersen wij de risico’s die een project met zich mee kan brengen.